AM Hidraulik

am hidraulik logo-01

Servis

U toku rada hidrauličnog sistema na mašinama dolazi do kvarova i dotrajalosti sastavnih komponenata. Naš stručni i iskusni kadar je uvek u kratkom roku spreman i osposobljen za demontažu, defektažu, servisiranje tj. remont i ponovno puštanje u pogon hidraulične i pneumatske opreme na:

  • GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA
  • POLJOPRIVREDNIM MAŠINAMA
  • DRUMSKIM VOZILIMA
  • OPREMI ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT
  • PLOVNIM BAGERIMA I REČNIM BRODOVIMA
  • MAŠINAMA I POSTROJENJIMA U PROCESNOJ INDUSTRIJI

Negujući kvalitet i postavljajući ga na prvo mesto, sve naše usluge su obezbeđene garantnim rokom tako da naši klijenti mogu bez brige da uposle svoje mašine ne razmišljajući o pouzdanosti i dugotrajnosti u radu jer mi vodimo brigu o njima. Vršimo agregatnu zamenu uređaja iz programa PPT i drugih svetskih marki, metodom „staro za novo“ sa umanjenjem cene i do 50% . Troškove servisiranja smanjujemo gde god je to moguće, honovanjem hidraulične cevi cilindra, umesto zamenom cevi.